19-12-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#277 - Godkendelse af dagsorden#278 - Spørgetid#279 - Opfølgende orientering om handling på baggrund af tilsynsudtalelse#280 - Udmøntning af Budgetkatalog 2023 nr. 3 - Tilsyn med de vilde heste#281 - Budgetaftale 2023-2026 - Hvide Flag på udvalgte strande#282 - Budgetaftale 2023-2026 - Energirenovering af kommunale bygninger#283 - Udmøntning af Budgetkatalog 2023 nr. 12A - Fravalg af hidtidige tilkøb hos FynBus vedr. busruter aften/weekend#284 - Udmøntning af puljemidler til minimumsnormering for 2023#285 - Nedlæggelse af afstemningssteder#286 - Langeland årskort til pensionister i 2023#287 - Beskæftigelsesplan 2023#288 - Udvikling af High5 Ø-samarbejde med fælles værdiskabelse#289 - Revidering af musikskolens styringsvedtægt - Fortsat#290 - Lejekontrakter med selvejende haller beliggende på kommunal jord#291 - Lokal bekendtgørelse om standsning og parkering i Langeland Kommune#292 - Tomgangsregulativ for Langeland Kommune#293 - Bevilling af kommunegaranti til Lohals Varmeforsyning A.m.b.a.#294 - Elpris på kommunale havne#295 - Reduceret tændingstid for kommunens gadelys#296 - Godkendelse af Lohals Vandværks takstblad for 2023#297 - Ændringer i Fællesregulativet for Vandværkerne på Langeland#298 - Legalitetskontrol af takster for 2023 for Langeland Vand ApS#299 - Legalitetskontrol af takster for 2023 for Langeland Spildevand ApS#300 - Fastsættelse af takster for 2023 for Langeland Affald ApS#301 - Affalds- og ressourceplan 2022-2034#302 - Orientering fra borgmesteren (formanden)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 19. december 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 239
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 14
Det seneste år: 239
There is no video in the channel yet. There is no video yet.